Българският дарителски форум кани граждански организации да се включат в “НПО инфобанка за инициативи и партньорства” – своеобразна база данни за актуални програми и проекти на НПО и техните потребности от допълваща подкрепа. 

За НПО: Ако сте представители на активна гражданска организация, регистрирана в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и търсите нови партньорства, методическа подкрепа или друг тип ресурс, за да реализирате успешно идеите си, регистрирайте се и попълнете въпросника.

За бизнеса: Ако разполагате с материални ресурси (офис оборудване, техника, друг тип продукти) и парични средства, които искате да дарите в подкрепа на каузи, или просто търсите вдъхновение за нови партньорства и идеи за корпоративно доброволчество, пишете ни на имейл: apaunova@dfbulgaria.org.

НПО инфобанката не е публично достъпна. БДФ се ангажира да верифицира споделената информация и да свързва НПО и потенциални други партньори при интерес и съгласно Общите условия. Организациите, регистрирани в НПО инфобанката, ще актуализират данните си на всеки 6 месеца.

ТУК можете да видите съдържанието на анкетата, но попълването й от НПО става след регистрация.


 

 

 

„НПО инфобанка за инициативи и партньорства“ е създадена с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България“ (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържението на документа се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на фонд „Активни граждани България“.

За да попълните нашата анкета моля, влезте във вашия профил или се регистрирайте


Изгубена парола