НПО Инфобанка

НПО Инфобанка е платформа, създадена от Български дарителски форум, в която организации от цялата страна заявяват нужди от материална помощ за своите каузи.

Ако сте организация с нестопанска цел, можете да потърсите дарителска подкрепа чрез НПО Инфобанка само след предварителна регистрация и попълнена анкета, чието съдържание няма да е публично.
За НПО
Ако сте дарител (компания или физическо лице) и искате да предоставите различни ресурси (офис оборудване, техника, доброволен труд и т.н.), можете да заявите своя интерес, а екипът на БДФ ще се свърже с вас.
За дарители

От своето създаване до момента чрез НПО Инфобанка са подкрепени

150+неправителствени
организации
За проекта
НПО Инфобанка

150 организации

с каузи в различни сфери:

150 организации

Деца и младежи в риск

Социална подкрепа (вкл. подкрепа на семейства, възрастни хора, хора в институции)

Култура и изкуство

Образование, наука и таланти

Природа и екология

Здравеопазване

Човешки права

Социално предприемачество

Спорт

Грижа за животните

Най-търсените услуги от над 160 организации

търсят се 261 услуги
компютри или друга офис техника
реклама и популяризиране на каузата
хранителни продукти
домашни потреби
санитарни материали
дрехи и текстил
пространство за събития

Свържи се с нас

Търсят се експерти - доброволци заТърсят се експерти - доброволци за

Свържи се с нас

Успешно договаряне на партньорства

Защото промяната се случва по-бързо, когато за нея работят повече съмишленици!

Външна комуникация

Защото вдъхновяващите истории и примери заслужават най-добрия разказ!

Стратегическо планиране

Защото ясно формулираните цели и визия помагат за постигане на добри и устойчиви резултати.

Управление на време и задачи

Защото ефективността е гаранция за по-голям успех.

Набиране на средства

Защото промяната има нужда от много и различни ресурси отвъд смелостта и амбицията да променяш света.

НПО Инфобанка в действие
Организациите, които заявяват своите нужди и търсят дарителска подкрепа чрез платформата, са от всички области на страната
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.