Компании и физически лица, които искат да предоставят ресурси (финансови, материални, експертни) на значима за тях кауза чрез НПО Инфобанка, ще получат подкрепа от екипа на Български дарителски форум за:

  • Идентифициране и контакт с организации в избраната от тях сфера;
  • Последваща комуникация и координация на процеса по предоставяне на дарението;
  • Изготвяне на съпътстваща дарението документация (договор, протокол, сертификат за дарение и т.н.)

Ако искате да предоставите подкрепа, оставете контактна информация и екипът на Български дарителски форум ще се свърже с вас.