НПО Инфобанка за инициативи и партньорства е част от проекта на Български дарителски форум “Дарителство за промяна”Как работи НПО Инфобанката:


Отговорният бизнес предлага ресурси

Отговорният бизнес предлага ресурси

НПО търсят партньор за своите каузи

НПО търсят партньор за своите каузи

НПО Инфобанка представя информация на бизнеса за актуалните нужни на НПО от цялата страна и така му помага да избере и подкрепи ефективно значима кауза.

НПО Инфобанка представя информация на бизнеса за актуалните нужни на НПО от цялата страна и така му помага да избере и подкрепи ефективно значима кауза.

Основната цел на проекта е изграждане на капацитет на гражданските организации да бъдат по-видими, по-добре разбирани и възприемани като достоен партньор на бизнеса и институциите в решаването на проблеми и развиване на идеи в обществен интерес.

Подходът на работа е основан на убеждението, че дарителството е форма на взаимодействие и споделяне на ценности, принципи и отговорност за постигане на желана промяна. Чрез проекта БДФ ще работи за изграждане на разбиране в НПО, бизнес и институции, че дарителството не е самоцел, и ще насърчи ефективно и устойчиво свързване между заинтересованите страни за постигане на обща цел.

Акцент в планираните дейности са създаване на НПО инфобанка за инициативи и партньорства и менторска програма за избрани български НПО, чрез която БДФ ще предостави експертна подкрепа за гражданските организации да развитят умения за нови партньорства с бизнеса и институциите, както и да популяризират по-добре резултатите от работата си. Така проектът ще допринесе за повишаване на доверието към НПО и постигане на повече финансова независимост. Бизнес партньорите ще преосмислят социалноотговорните си стратегии и ще оптимизират дарителските си инвестиции. Повече институции на национални и местни власти ще разбират ползата от сътрудничеството с гражданските организации и частните дарители и ще подкрепят работата им в името на обществения интерес, когато изготвят нормативни документи и инициативи.