Всяка организация, която иска да търси партньорства и подкрепа през НПО Инфобанка, следва да:

  1. се регистрира
  2. да попълни анкета

Данните, предоставени в анкетата, не са публични и ще бъдат обработвани, съхранявани, ползвани и предоставяни, включително на трети лица, за целите на договаряне на партньорство с потенциално заинтересовани дарители, отчетни и представителни цели.

Анкетата събира информация за вашата дейност, актуални проекти, потребности от финансова, експертна и материална помощ. С нейното съдържание можете да се запознаете ТУК.