Какво представлява нашата организация?

Български дарителски форум обединява, представлява и подпомага големите дарители (компании и фондации) в България от 2004 г.
Български дарителски форум е член на WINGS – Световна мрежа за подкрепа на дарителите и партньор на CEENERGI – регионална инициатива в Централна и Източна Европа за развитие на корпоративното дарителство.

Политика за поверителност

БДФ като мрежова организация и в качеството си на администратор на лични данни съхранява лични данни, които са предоставени доброволно чрез директна комуникация, през официалните интернет страници, собственост на БДФ, и по силата на взаимно договорени ангажименти. Основният комуникационен канал е електронната поща. БДФ изпраща периодично актуална информация в месечен бюлетин до своите членове, дарителски бюлетин до по-широк кръг от заинтересовани получатели, новини за предстоящи събития, програми, конкурси, както и резултати от проучвания и анализи. Повече – BDF Privacy Policy 052018