• А. Обща информация
 • Име на организацията
 • Моля, уточнете вида на юридическата форма на регистрация
 • Защо е създадена организацията? В каква сфера работи и какво иска да постигне?
 • Сфера на работа
 • Кога е създадена организацията?
 • Б. Контактна информация
 • Офис адрес
 • Интернет страница
 • ФБ страница/профил или профил в други социални мрежи
 • Лице за контакт
 • Имейл за връзка
 • Телефон
 • В. Програми, проекти, инициативи
 • Накратко избройте програми и актуални проекти, по които работите
 • Какъв е профилът на целевата група, с която/в полза на която са предстоящите ви дейности?
 • Моля, запишете и приблизителен брой представители на съответната целева група
 • Г. Необходими ресурси
 • Ако имате нужда от финансова подкрепа, моля посочете сума и за какво ще бъде разходвана
 • Ако имате нужда от нефинансова подкрепа, моля изберете категория и посочете конкретно
 • Моля посочете конкретно за всяка от избраните позиции във въпрос № 17
 • Ако имате нужда от експертна подкрепа, моля изберете в каква сфера
 • Ако имате нужда от доброволци, моля да посочите в какви дейности бихте ги включили
 • С попълването на анкетата се съгласявам
 • m